උණුසුම් පුවත්

ජපාන තායිසෙයි සමාගම වෙත සිදු කර ඇති දේශපාලන බලපෑමක්

ජපාන තායිසෙයි සමාගම වෙත සිදු කර ඇති දේශපාලන බලපෑමක්

A S- Jul 5, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය බාරව සිටින ජපාන තායිසෙයි සමාගම වෙත සිදු කර ඇති දේශපාලන බලපෑමක් පිළිබදව එම සමාගම ජපන් තානාපති කාර්යාලය වෙත පැමිණිලි කොට ඇත. ඒ අනුව ජපාන තානාපති කාර්යාලය ජනාධිපතිවරයා වෙත මේ පිළිබදව පැමිණිලි ‌කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. මෙම පැමිණිලි ... Read More

දේශීයසියල්ල