උණුසුම් පුවත්

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ ආරක්ෂාව තරකරයි

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ ආරක්ෂාව තරකරයි

Rishma- Sep 16, 2021

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන බවට ගුවන් තොටුපොළේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ලද ඊමේල් පණිවුඩයක් හේතුවෙන් ගුවන් තොටුපොළ ආරක්ෂාව තර කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. (more…) Read More

දේශීයසියල්ල