උණුසුම් පුවත්

දිස්ත්‍රික්ක 3කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් හුදෙකලා කරයි [RELEASE]

දිස්ත්‍රික්ක 3කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් හුදෙකලා කරයි [RELEASE]

Dinithi- May 13, 2021

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදෙකලා කර ඇති අතර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා බැවින් මුදාහැර තිබේ.  <span aria-label="Continue reading දිස්ත්‍රික්ක 3කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 11ක් හුදෙකලා කරයි ">(more…) Read More

දේශීයසියල්ල