කැලණිය සරසවි සිසුන් 25 කට වසර දෙකක පන්ති තහනම්

කැලණිය සරසවි සිසුන් 25 කට වසර දෙකක පන්ති තහනම්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය CCTV කැමරා ගැලවීමේ සිදුවීම සම්බන්ධ සිසුන් 25 කට වසර දෙකක පන්ති තහනමක් ලබා දී තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කරයි.

ඊට අදාළ ඉදිරි පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කරන අතර, CCTV කැමරා පද්ධති නැවත කඩිනමින් සවි කිරීමට ද පියවර ගෙන ඇතැයි මාධ්‍ය ඒකකය විසින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂය 2020.02.29 වැනි දිනයෙන් අවසන් වන බැවින් එදින පෙ.ව.8 ට සිට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දළුගම පරිශ්‍රය සියලූම සිසුන්ට තහනම් ප්‍රදේශයක් බවට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට(29) පෙ.ව. 8 ට පෙර සියලූම සිසුන් නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් විය යුතු බවත් පාලානාධිකාරිය දැනුම් දෙයි.