ඇවෙන්ජර්ස් චිත්‍රපට මාලාවේ 04 වැන්නේ රූගත කිරීම් අවසන් වෙයි..

ඇවෙන්ජර්ස් චිත්‍රපට මාලාවේ 04 වැන්නේ රූගත කිරීම් අවසන් වෙයි..

ලෝකයේම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ශණය දිනාගත් සුපිරි හොලිවුඩ් චිත්‍රපටයක් වන ඇවෙන්ජර්ස් චිත්‍රපට මාලාවේ හතර වැන්නේ රූගත කිරීම් මේ වන විට අවසන් කර ඇත.
මෙම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ඇන්තනි සහ ජෝ රූසෝ සොහොයුරන් විසින් සිය ට්විටර් ගිණුමට ඡායාරූපයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සදහන් කර ඇත.
ඇවෙන්ජර්ස් ෆෝ චිත්‍රපටය ලබන වසරේ මැයි 03 වන දින ලෝ පුරා සිටින රසික ජනතාවට නැරඹීමට අවස්ථාව උදාකරදීමට නියමිතව තිබේ.