දීපිකා පදුකෝන් නැවතත් හොලිවුඩයට..

දීපිකා පදුකෝන් නැවතත් හොලිවුඩයට..

බොලිවුඩයේ නිළියන් අතරින් ප්‍රමුඛස්ථානයේ රැදී සිටින දීපිකා පදුකෝන්ව හොලිවුඩයේ නවතම චිත්‍රපටයක් සදහා දායක කර ගැනීමට සැලසුම්කර ඇත.
වින් ඩීසල් ප්‍රධාන රංගනයෙන් දායක වූ ‘XXX’ චිත්‍රපට මාලාවේ නවතම චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කිරීමට මේ වන විට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
2017 වසරේ නිෂ්පාදනය වූ ‘XXX Return of Xander Cage’ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන රංගනයෙන් දායක වූ දීපිකා පදුකෝන් මෙම නවතම චිත්‍රපට සඳහා ද දායක කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව එහි අධ්‍යක්‍ෂවරයා වන ඩීජේ කසෝ පවසා තිබේ.
මෙම චිත්‍රපට මාලාව ආදායම් වාර්තා අතින් ඉහළ චිත්‍රපට පෙළක් වීම නිසා මෙම නවතම ප්‍රයත්නය පිළිබඳ ඉදිරියේදී තවත් තොරතුරු පවසන බව අධ්‍යක්‍ෂවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.