ඉන්දීය සිනමාවේ සුප්‍රසිද්ධ ගායක මිකා සිං අත්අඩංගුවට ගනී. (වීඩියෝ)

ඉන්දීය සිනමාවේ සුප්‍රසිද්ධ ගායක මිකා සිං අත්අඩංගුවට ගනී. (වීඩියෝ)

ඉන්දීය සිනමාවේ සුප්‍රසිද්ධ ගායක මිකා සිං දිල්ලි පොලිසිය විසින් අද (11)අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඒ පසුගිය අප්‍රේල් මස 12 දින සංගීත සංදර්ශනයක් අතරතුරදී වේදිකාව මතදි වෛද්‍යයවරයෙකුගේ කම්මුලට කල පහරදීමට අදාලවයි.

පහරදෙන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝව මෙ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා

[youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=RYvDZa6DI6U height=”315″]