‘ටෙන්ස්පෝට්ස්’ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීකට්වලට අඩු ලංසුවක් තියයි.

‘ටෙන්ස්පෝට්ස්’ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීකට්වලට අඩු ලංසුවක් තියයි.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ලබන අගෝස්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියේ රූපවාහිනී විකාශන අයිතිය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ වර්තමාන නිල රූපවාහිනී විකාශන හිමිකරු වන ‘ටෙන්ස්පෝට්ස්’ ආයතනය ඉතාමත් අඩු මුදලක් දීමට යෝජනා කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ටෙස්ට් තරගයක රූපවාහිනි විකාශන අයිතිය ඩොලර් මිලියන 2.3 ක් පමණ වටිනාමක් ඇති අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනය ඩොලර් මිලියන 7 ක පමණ මුදලක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියි.

කෙසේ වෙතත් ‘ටෙන්ස්පෝට්ස්’ ආයතනය මේ සඳහා ගෙවීමට යෝජනා කර ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 1.4 ක් වන ඉතාමත් අඩු මුදලකි.

ශ්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් තරග සංචාර ලැයිස්තුවට ඇතුළත් නොවූ තරගාවලියක් වන මෙම තරගාවලියේ විකාශන අයිතිය විකිනීම සඳහා ක‍්‍රිකට් ආයතනය කළ ප‍්‍රසිද්ධ දැන්විමට අනුව ලෝකයේ ප‍්‍රධානතම රූපවාහිනි ආයතන ටෙන්ඩර් පත‍්‍රිකා ලබාගත්තද ‘ටෙන්ස්පෝට්ස්’ ආයතනය පමණක් මෙම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරියකුගෙන් මේ පිළිබඳව කළ විමසුමකදී පැවසුවේ ඉන්දීය සංචාරයක් පිළිබඳව සෙසු රූපවාහිනි ආයතනවල අඩු සැලකිල්ල විශ්මයට හේතු වන බවයි.

”ටෙන්ස්පෝට්ස් ආයතනය ඉදිරිපත් කර තිබූ මේ මිල පිළිබඳව අපි පුදුමයට පත්වුණා” ”අපි ටෙන්ස්පෝට්ස් ආයතනයට තරගයේ දැනුම් දුන්නා මේක මේ විදියට කරන්න බෑ කියලා. එහෙම වුණොත් වෙනත් ආයතනයට දෙන්න වෙයි කියන එකත් අපි කිව්වා” යැයි ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසීය.