ආසියානු ශූරතාවලියේ කාන්තා මීටර් 100-400 අවසන් තරගවලට ශ්‍රී ලංකාවේ දෙපළක්.

ආසියානු ශූරතාවලියේ කාන්තා මීටර් 100-400 අවසන් තරගවලට ශ්‍රී ලංකාවේ දෙපළක්.

චීනයේ වුහාන්හිදී ඊයේ (03දා) ආරම්භ වූ 21 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ මීටර 400 කාන්තා අවසන් තරගයට හා මීටර 100 කාන්තා අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළක් සමත්වූහ.

මීටර 400 කාන්තා අවසන් තරගයට චන්ද්‍රිකා සුභාෂිනී රත්නායක සුදුසුකම් ලබාගත්තාය. චන්ද්‍රිකා එම තරගයේ පළමු වැනියා ලෙස ඉසව්ව අවසන් කළ අතර, ඒ සඳහා තත්. 58.18 ක කාලයක් ඇය ගතකළාය. ඇයට අමතරව මීටර 100 කාන්තා අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට රුමේෂිකා රත්නායක සමත්වූවාය. ඇය අවසන් පූර්ව වටය තත්. 11.72 ක කාලයක් වාර්තාකරමින් තෙවැනියා ලෙස තරගය අවසන් කළාය. රුමේෂිකා ගතකල මෙම කාලය ඇගේ පෞද්ගලික හොඳම කාලය විය.

ඔවුන්ට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු ඊයේ (03දා) මූලික වටයේ තරග සඳහා සහභාගී වූ අතර, එම තිදෙනාටම ප්‍රමණාවත් දක්‍ෂතා දැක්වීමට නොහැකිවූ හෙයින් තරගාවලියෙන් ඉවත්වීමට සිදුවිය.

එහි මීටර 100 පිරිමි තරගයට සහභාගී වූ කෙටිදුර ධාවන ශූර හිමාෂ ඒශාන් තත්. 10.52 කාලයක් වාර්තාකරමින් සිවුවැනියා ලෙස තරගය අවසන් කළ අතර, මීටර 400 පිරිමි තරගයට සහභාගී වූ කාලිංග කුමාර සිවුවැනියා ලෙස තත්. 47.56 කින් තරගය අවසන් කළේය. ඊට අමතරව මීටර 1500 පිරිමි තරගය සී.එස්. සෝමවර්ධන නියෝජනය කළ අතර, ඔහු වි. 3.52.68 කාලයක් වාර්තා කර දසවැනියා ලෙස සිය ඉසව්ව අවසන් කර තරගාවලියෙන් ඉවත් විය.