රිතික් ට මොකද්ද වුණේ?

රිතික් ට මොකද්ද වුණේ?

(ෆාස්ට් නිව්ස් |  චෙන්නායි) – තවමත් නිකුත් වී නොමැති ‘බ්‍රහ්මාස්ත්‍රා’ චිත්‍රපටයේ දෙවැනි නිර්මාණය පිළිබඳව මේ වනවිට වැඩිපුරම කතා බහා වෙයි. පළමු චිත්‍රපටයේ රන්බිර් කපූර් හා ආලියා භාට් රංගනයෙන් දායක වෙන ප්‍රධාන චරිත දෙවැන්නේ නිරූපණය කරන්නේ රන්විර් සිං හා දිපීකා පදුකෝනි බව දැනටමත් ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.

එමෙන්ම සුපිරි නළු ෂාරුක්ද මෙහි චරිතයක් ලැබි තිබෙන අතර, ඔහු ‘බ්‍රහ්මාස්ත්‍රා’ චිත්‍රපටයේ පළමු වැන්නේ ආරාධිත රංගනයක නිරත වෙයි.

එමෙන්ම රිතික් රෝෂන්ටද චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක අයන් මුඛර්ජි චරිතයක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කර තිබුණද ඔහු විසින් එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙයි. රිතික් පවසන්නේ ක්‍රිෂ් සිව්වුවැන්න හා රාමයානය චිත්‍රපටවල රූපගත කිරිම් නිසාවෙන් තමන්ට මෙම චරිතය අකැමත්තනේ වුවද ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට සිදු වු බවය.