කාසියේ වාසිය Dambulla Giants කණ්ඩායමට

කාසියේ වාසිය Dambulla Giants කණ්ඩායමට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – LPL තරඟාවලියේ දෙවන තරගය ලෙස අද Dambulla Giants කණ්ඩායම හා Kandy Warriors කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙයි.

තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනා ගැනීමට Dambulla Giants කණ්ඩායම සමත් විය.

ඒ අනුව ඔවුන් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරයි.