ඵෙතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ 9 වන දිනය අදයි

ඵෙතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ 9 වන දිනය අදයි

ඵෙතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ 9 වන දිනය අදයි. ගිණිපැගීමේ උළෙල ලබන අගහරුවාදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. අවසන් මහ පෙරහර ඇසල පුර පසලොස්වක පොහොය යෙදී ඇති ලබන සිකුරාදාට වීදී සංචාරය කරයි. පසුදා මැණික් ගගේ දිය කැපීමේ මංගල්‍යය පැවැත්විමෙන් මෙවර පෙරහර මංගල්‍යය නිමාවට පත්වෙයි. සෞඛ්‍ය හේතුමත මෙවර කතරගම ඇසල පෙරහර මංගල්‍යය නැරඹීමේ අවස්ථාව ජනතාවට අහිමිවිය