සැන්ඩෝ හැරිස් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සැන්ඩෝ හැරිස් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – විකට රංගන ශිල්පියෙක් ලෙස ප්‍රසිද්ධ සැන්ඩෝ හැරිස් මහතා අද උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.   

මිය යන විට ඔහු 58 වැනි වියෙහි පසුවිය.

ඔහුගේ මරණයට හේතුව තවම සොයාගෙන නොමැත.

CATEGORIES