සම්මානලාභී කන්ගනා ‘ෆෙයානස් ක්‍රීම්’ ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි

සම්මානලාභී කන්ගනා ‘ෆෙයානස් ක්‍රීම්’ ප්‍රතික්‍ෂේප කරයි

2015 ඉන්දියාවේ ජාතික සිනමා සම්මාන උළෙලේදී හොඳම නිළිය ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වූ කන්ගනා රනෞට් සම පැහැපත් කරන ක්‍රීම් වර්ගයක් උදෙසා සන්නාම තානාපතිවරියක ලෙස කටයුතු කරන්නැයි ලද ආරාධනයක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වේ.
එම ක්‍රීම් වර්ගය ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය වන වෙළෙඳ දැන්වීමේ පෙනී සිටීම සඳහා ඇය වෙත ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 2 ක මුදලක් ගෙවීමට කැමති යැයි අදාළ සමාගම ඇයට දැනුම් දී තිබුනද එය ප්‍රතික්ෂේප කළ කන්ගනා පවසා ඇත්තේ සම පැහැපත් (සුදු) කිරීමට ‘ෆෙයානස් ක්‍රීම්’ භාවිතා කිරීමේ සංකල්පයට තමා එකඟ නොවන බවයි.

සමේ සුදු පැහැය වැඩි කරගැනීම මගින් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ‘ලස්සන’ කුමක්දැයි තමාට නොවැටහෙන බව කන්ගනා ‘හින්දුස්තාන් ටයිම්ස්’ පුවත්පත හා සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් පවසා ඇත.

සැවොම දන්නා හඳුනන චරිතයක් වන තමාට සමාජ වගකීම් රාශියක් ඇති බවත් ඒ නිසා කෝටි 2 ක මුදලට වඩා තම ප්‍රතිපත්ති තමාට වැදගත් වන බව ඇය එහිදී අවධාරණය කර ඇත.