රාත්‍රියට ගණිකා මඩමක් වන රත්මලාන දුම්රිය අංගනය

රාත්‍රියට ගණිකා මඩමක් වන රත්මලාන දුම්රිය අංගනය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  රත්මලාන දුම්රිය අංගනය ඇතැම් දිනවල උදෑසන වන විට භාවිතා කර දමන ලද කොන්ඩම් වලින් පිරී යන බව වාර්තාවේ.

පසුගිය සතියේ දිනක දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් පිරිසක් රත්මලාන දුම්රිය අංගනයේ නිරීක්ෂණයට ගොස් තිබේ.

උදෑසන 9ට පමණ ඔවුන් දුම්රිය අංගනයට යන විට තැන තැන භාවිත කරන ලද කොන්ඩම් රැසක් දක්නට ලැබුණු බව අප වෙත තොරතුරු වාර්තා විය.

මීට හේතුව සොයා බැලීමේදී හෙළිව ඇත්තේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට පසුගිය වසරේදී අවම සුදුසුකම් හෝ නොමැති වයස අවුරුදු 35ට අඩු පිරිස බඳවා ගෙන ඇති බවයි.

ඉන් වැඩි පිරිසක් කාන්තාවන් වන අතර ඔවුන් රාත්‍රී සේවය සඳහා යොදවා ඇති බවද වාර්තා විය.

මෙම කාන්තාවන් යොදා ගනිමින් රත්මලාන දුම්රිය අංගනයේ රාත්‍රියට සිදුවන්නේ කුමක් දැයි සොයා බැලීම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ වගකීමක් නොවේද?

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු බලධාරීන්ගේ අවධානය මේ සම්බන්ධයෙන් යොමු වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු.