බිත්තර මිල ඉහළට

බිත්තර මිල ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  වෙළඳ පොළේ මේ වන විට රුපියල් 17 කට අලෙවි වන බිත්තරයක තොග මිල සඳුදා සිට රුපියල් 1.50 කින් ඉහළ යන බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. 

ඒ අනුව බිත්තරයක තොග මිල රුපියල් 18.50 ක් දක්වා ඉහළ යන බව එම සංගමය පවසයි.