මානව සංවර්ධන දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පෙරමුණට

මානව සංවර්ධන දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පෙරමුණට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් මෙවර නිකුත් කරන ලද නවතම මානව සංවර්ධන දර්ශකය අනුව ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන පහක් ඉදිරියට පැමිණීමට සමත්ව තිබේ.  

නවතම වාර්තාව අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මානව සංවර්ධනයක් අත්කර ගත් රටවල් අතරට එක්ව තිබීම ද විශේෂත්වයක්.

පසුගිය වසරේ දත්ත යෝදාගෙන 2019 වසර වෙනුවෙන් නිකුත් ඇති මෙම දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකාව 71 වැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

2017 වසරේ දත්ත යෝදාගෙන 2018 වසරේදී නිකුත් කළ දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකාව 76 වැනි ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබුණි.

ආයු අපේක්ෂාව, සාක්ෂරතාව හා ඒක පුද්ගල ආදායම යන දර්ශක පදනම් කර ගනිමින් මෙම දර්ශකය ගණනය කර තිබේ.

මෙම දර්ශකය ගණනය කර තිබෙන්නේ රටවල් 189 ක දත්ත පදනම් කරගෙනයි.

එහි පළමු ස්ථානය නෝර්වේ රාජ්‍යයට හිමිව තිබෙන අතර අවසන් ස්ථානය හිමිව තිබෙන්නේ නයිජර් රාජ්‍යයටයි.

ඉන්දියාව 129 වැනි ස්ථානයේ පසුවන අතර චීනය 85 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.