නාමල් – ලිමිනි දෙපලට සුබ මංගලම් [PHOTOS]

නාමල් – ලිමිනි දෙපලට සුබ මංගලම් [PHOTOS]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  නාමල් රාජපක්‍ෂ සහ ලිමිනි ගේ විවාහ උත්සවය හෙට(12) පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම යුවලගේ ඡායාරූප එකතුවක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරුවේ.

නාමල් රාජපක්‍ෂ සහ ලිමිනි යුවලට සුබ මංගලම්.