බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය සදහා නව නීති

බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය සදහා නව නීති

 (ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා නව නීති පැනවීමට බ්‍රිතාන්‍යය රජය පියවර ගෙන තිබේ.
ලබන වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිට ප්ලාස්ටික් හැඳි, කණ පිරිසිඳු කිරීම සඳහා යොදාගන්නා කපු පුළුන් සහිත කුඩා ප්ලාස්ටික් බට එරට තුළ තහනම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
එක් වසරකට එරට ප්ලාස්ටික් හැඳි බිලියන 4.7 ක් සහ කණ පිරිසිදුකිරීමට යොදාගන්නා කුඩා ප්ලාස්ටික් බට බිලියන 1.8 ක් භාවිතයට ගන්නා බවත් වාර්තා වෙයි.
CATEGORIES