එළවලු තොග මීල සීයයට 60 කින් ඉහළට..

එළවලු තොග මීල සීයයට 60 කින් ඉහළට..

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ)  දඹුල්ල ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු මිල සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව වම්බටු, මෑකරල්, දඹල, කැකිරි ඇතුළු එළවළු කිහිපයකට අදාළව කිලෝවක තොග මීල රුපියල් 140 ක පමණ අගයක් ගන්නා බවත් එය පැවති මිලට සාපේක්ෂව සීයයට 60 ක පමණ ඉහළ යාමක් වන බවද පැවසේ.