නවසීලන්ත කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරයක්..

නවසීලන්ත කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරයක්..

2019 එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය අවසන් විමෙන් පසුව නවසීලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ තරගාවලි සංචාරයක නිරත විමට නියමීතය.
ඒ අනුව ටෙස්ට් තරග දෙකක් හා විස්සයි – 20 තරග දෙකකට සහභාගි වීමට නවසීලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමීණිමට නියමීතය.
ජුලි මස 29 වැනිදා සිට අගොස්තු මස 16 වැනිදා දක්වා නවසීලන්තය මෙම තරග සංචාරයේ නිතර වෙයි.