දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ තීරණය පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් පසු….

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ තීරණය පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් පසු….

දැන් තිබෙන දේශපාලනික වාතාවරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය කටයුතු කරන ආකාරය පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ පසු තීරණය කරන බව සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා පැවසීය‍.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා නීතියට පටහැනිව ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග යන සියල්ලම සැලකිල්ලට ගන්නා බවද ඒ මහතා සදහන් කළේය.
රට තුළ උද්ගත වී තිබෙන දේශපාලන අර්බුදකාරී තත්ත්වයට ප්‍රධාන හේතුව ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව යමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත්කිරීම කර ඇතැයිද අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉවත් කළ යුත්තේ විශ්වාසභංගයකින් බවත් සුමන්තිරන් මහතා සදහන් කළේය.
පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකරන ලද මෙම පත්කිරීම වැරදි බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක විපක්ෂනායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා විසින් පෙන්වා දී තිබෙන බවද මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කර සිටියේය.