නියමිත උස නොමැති හෙද අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් රාජිත පෙනී සිටියි..

නියමිත උස නොමැති හෙද අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් රාජිත පෙනී සිටියි..

හෙද සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව හෙද සේවාව සඳහා බදවා ගැනීමේ දී අදාළ අපේක්ෂකයින්ගේ තිබිය යුතු උස ලෙස සදහන්ව තිබෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 147.3 කි.
නමුත් අපේක්ෂකයින් 121 කගේ නියමිත උස නොමැතිවීම නිසා හෙද සේවාවට ඇතුලත්වීමට නොහැකිවීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත.
ඔවුන් සඳහා සාධාරණත්වයක් ඉටු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩොනල්ඩ් මුරගේ මහතා වෙත දැනුම් දී තිබේ.
ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකරමින් මෙම අපේක්ෂකයින් බදවා ගැනීම සඳහා සෙන්ටිමීටර් 145 දක්වා උස අඩු කිරීමට අනුමැතිය ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය සේවා කොමින් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.