අයි.සී.සී චෝදනාවට සනත් නිවේදනයකින් පිළිතුරු දෙයි..

අයි.සී.සී චෝදනාවට සනත් නිවේදනයකින් පිළිතුරු දෙයි..

අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දුෂණ නීති සංග්‍රහයේ වගන්ති දෙකක් කඩ කිරිමේ චෝදනාව යටතේ නිදහසට කරුණූ දක්වන ලෙස එම කවුන්සිලය නිකුත් කළ නියෝගය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා හිටපු තේරිම් කමීටු සභාපති සනත් ජයසුරිය මහතා ප්‍රවෘත්ති නිවේනදයක් නිකුත් කර තිබේ.
ඊයේ (15) දින සිට දින 14 කාලයක් තුළ අදාළ වගන්ති කඩ කිරිම සම්බන්ධයෙන් සනත් ජයසුරියට සිය නිදහසට කරුණු දක්වන ලෙස අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තමා වෙත දැනුම් දුන් බවත් එම කාලය අවසන් විමට පෙර ඊට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන බව සනත් සිය නිවේදනයෙන් සඳහන් කර තිබේ.
අදාළ දින 14 ගතවිමෙන් පසු මෙ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන බවද හෙතෙම සිය නිවේදනයෙන් සඳහන් කර තිබේ.
එසේම අදාළ චෝදනා මගින් තමන්ට තරග පවාදිමේ චෝදනාවක් එල්ල වී නොමැති බවද සනත් ජයසුරිය මහතා අවධාරණය කර තිබේ.
පහතින් ඇති වගන්ති ශ්‍රී ලංකා හිටපු තේරිම් කමීටු සභාපති සනත් ජයසුරිය මහතා විසින් කඩ කර ඇති බව අයි.සී.සීය පෙන්වා දුන්නේය.
01/ වගන්තිය 2.4.6
අයි.සී.සී දුෂණ විරෝධි ඒකකය විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණය සමග සහයෝගයකින් තොරව සධාරණ හේතුවකින් තොරව එම පරික්ෂණ සඳහා සහාය දැක්විම ප්‍රතික්ෂේප කිරිම,අයි.සී.සී දුෂණ විරෝධි ඒකකය ඉල්ලා සිටි තොරතුරු හා ලියකිවිලි නිවැරදිව හා සම්පුර්ණයෙන් ලබා දීමට අපොහොසත් විම.
02/ වගන්තිය 2.4.7
අයි.සී.සී දුෂණ විරෝධි ඒකකය විසින් සිදු කරන පරීක්ෂණ වලට බධා පැමීණවිම සහ එම පරික්ෂණ පමා වන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරිම,ලියකියවිලි වෙනස් කිරිම සැගවිම වෙනස් කිරිම සහ විනාශ කිරිම මගින් …. පරික්ෂණයන්ට අදාළ සාක්ෂි වසන් කිරිම යන චෝදනා යටතේ.
සනත් ජයසුරියගේ ප්‍රකාශය…
CATEGORIES