අධික වර්ෂාවත් සමග මැණික්‌ ගඟේ කිඹුල් බිය වැඩිවෙයි…

අධික වර්ෂාවත් සමග මැණික්‌ ගඟේ කිඹුල් බිය වැඩිවෙයි…

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග කතරගම මැණික්‌ ගඟේ ජලය වැඩි වෙමින් පවතින බවත් එහි ජලය බොරපැහැගැන්වී තිබෙන අතර දැවැන්ත කිඹුලන් රැසක්‌ මැණික්‌ ගඟේ මේ වන විට සැරිසරන බව රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ බස්‌නායක නිලමේ දිල්රුවන් රාජපක්‌ෂ මහතා පවසයි.
මේ හේතුවෙන් වන්දනා කිරීම සදහා පැමිණෙන බැතිමතුන් මැණික්‌ ගඟට බැසීමේදී කල්පනාකාරී විය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කරයි.
ලංකාව පුරාම සිටින බැතිමතුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් කතරගම පුදබිම වෙත පැමිණෙන බවත් ඇතැම් පිරිස්‌ සුන්දර මැණික්‌ ගඟ පරිහරණය කරන නිසාත් ඔහු මේ පිළිබදව සදහන් කළේය.