වාහනයෙන් බැස යතුරු පැදියක නැගී අකිල විරාජ් පාර්ලිමේන්තුවට එයි…

වාහනයෙන් බැස යතුරු පැදියක නැගී අකිල විරාජ් පාර්ලිමේන්තුවට එයි…

ඊයේ (09) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුව අවට මාර්ගයේ පැවති අධික වාහන තදබදය හේතුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා යතුරැපැදියක නැගී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි.
පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදී ප්‍රශ්න 03 කට පිළිතුරු දීමට තිබූ බැවින් කල්වේලා ඇතිව පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට අවශ්‍ය වුවද රාජගිරය අසළ පැයකට වැඩි කාලයක් සිටීමට සිදුවූ බැවින් වාහනයෙන් බැස තෙමි තෙමී යතුරැපැදියක නැගී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය බවද අමාත්‍යවරයා කීවේය.
“මට අද පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න 03ට උත්තර දෙන්න තිබුණා. මර්ග තදබදය නිසා මට වෙලාවට එන්න බැරිවුණා. පැයක් රාජගිරියේ. ඊට පස්සේ මෝටර්සයිකලයක් නවත්වාගෙන ඒකේ නැගලා අවේ වැස්සේ තෙමි තෙමි. පාර්ලිමේන්තු දවස්වල වාහන තදබදය ගැන අවධානය යොමුකරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා”