අගමැති ඉවත්කර නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ඒකාබද්ධය සැරසෙයි…

අගමැති ඉවත්කර නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ඒකාබද්ධය සැරසෙයි…

පසුගිය දිනක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට බහුතර කැමැත්ත ලැබී ඇත.
ඒ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉවත්කර අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සදහා ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීම සදහා වන යෝජනාවක්ය.
රටේ ආර්ථික සමාජ හා දේශපාලන තත්ත්වයන් විනාශ වී නීතිය වල් වැදෙන තත්ත්වයට පත්ව ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමුකර ඔහුගේ මැදිහත් වීමෙන් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ගැනීමට ජනපති ‍පොළඹවා ගැනීම කළ යුතු බව වාසුදේව මහතා සදහන් කරයි.
මේ සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙතෙක් කිසිවක් සඳහන් කර නැති බවද දැනගන්නට ලැබෙයි.