දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ටම සුවිශේෂී වූ මොබයිල් ඇප් එකක්…

දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ටම සුවිශේෂී වූ මොබයිල් ඇප් එකක්…

දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ට මෙරට සංස්කෘතික උරුමයන් හා ඓතිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු පහසුවෙන් දැනගැනීමට හැකි නවතම මොබයිල් ඇප් එකක් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සමග එක්ව එළිදැක්වීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් ඇත.
එමගින් අදාළ ස්ථාන නැරඹීම සදහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රවේශපත්‍ර මිලදී ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
සංචාරකයන්ට බාහිර පාර්ශවයක ආධාර නොමැතිව පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන හා ඒවා පිළිබඳ ඓතිහාසික තොරතුරු මෙමගින් ලබාගැනීමට හැකි බව ICTA ආයතනය සදහන් කරයි.
ලෝකයේ ප්‍රධාන භාෂා 16 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් මෙම තොරතුරු ලබාගත හැකි බවත් QR කේත හරහා හඬ පට මගින් විස්තර ශ්‍රවණය කළ හැකි බවත් එම නියෝජිත ආයතනය වැඩිදුරටත් පවසයි.