අසියානු පරාජය හා ලෝක කුසලාන සැලසුම පිළිබඳව සංගක්කාර ටයිම්ස් සමග කියයි..

අසියානු පරාජය හා ලෝක කුසලාන සැලසුම පිළිබඳව සංගක්කාර ටයිම්ස් සමග කියයි..

අසියානු කුසලාන තරගාවලිය අසාර්ථක විමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිය උපාය මාර්ග කෙසේ ඉදිරියට ගෙන ගිය යුතුද යන්න නැවත වරක් සිතිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාර හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් සමග ප්‍රකාශ කර තිබේ.
“අපට නිවැරදි උපාය මාර්ග තිබේ දැයි අප හදුනාගත යුතුයි,එ මගින් අපට පුළුවන් එහි රැඳි සිටිනවාද එවා වෙනස් කිරිමට අවශ්‍යය යන්න,තරග සංචාරයන් වලින් එන ප්‍රතිඵල වැදගත්, 2019 ලෝක කුසලානය පිළිබදව ලොකු රූපයක් මවා ගැනිමට,අපට අවශ්‍යයි පිතිකරණ පෙළ ගැස්ම ස්ථාවර කර ගන්න,අපට අවශ්‍යයි ආරම්භක පිතිකරුවන් කවුරුන්ද යන්න හදුනා ගැනිමට,අපි හදුනා ගන්න ඔනා කවුද නොම්බර තුනට යන්නේ,කවුද නොම්බර හයට යන්නේ කියලා,අපි එහෙමයි හිතන්න ඕනා”
“හදුනාගන්නා ක්‍රීඩකයින් සඳහා අපි ලොකු කාලයක් පුහුණවක් දීමට අවශ්‍යයි,ඔවුන් කාර්ය භාර්ය කුමක්ද යන්න පැහැදි කර දිය යුතුයි”
අසියානු කුසලාන තරගාවලියේදි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිදුවු පිතිකරණ පෙළ ගැස්ම සම්බන්ධයෙන් හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් කළ විමසුමක් සම්බන්ධයෙන්ද සංගක්කාර පැහැදිලි කිරිමක් සිදු කර තිබේ.
“පෙළ ගැස්මේ ඉහළ පහළ ගෙන යාමෙන් විශ්වාසය බිඳ වැටිමක් සිදු වෙනවා, හදුනාගත යුතුයි නොම්බර එක පිතිකරුවාගේ සිට සිව්වැනි පිතිකරුවා දක්වා පිතිකරණ පෙළ ගැස්ම,ඔවුන් වට අනෙක් පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා කිරිමට සැලැස්විය යුතුයි.නව පන්දු දෙකෙදි ක්‍රීඩා කිරිමේදි ආරම්භ පිතිකරුවන් වැදගත්,එසේම නොම්බර තුන හා හතර ක්‍රීඩකයින් වැඩි බරක් දැරිය යුතුය,එසේම අංක පහ හය ඉනිම ශක්තිමත් කළ යුතුයි,මුල් පෙළ කඩා වැටිමකදි ඔවුන් ස්ථාවරව සිටිය යුතුයි”
තවද ක්‍රීඩකයින් ස්ථාවර වන්නේ නම් ලොකු තරගාවලි සඳහා සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි බවද සංගක්කාර වැඩි දුරටත් හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් සමග අවධාරණය කර තිබේ.