රුපියල අවප්‍රමාණය විම වලක්වා ගනියි..

රුපියල අවප්‍රමාණය විම වලක්වා ගනියි..

රුපිය‍ලේ අගය අවප්‍රමාණය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඊයේ (25) දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 60 ක් වෙළෙඳ ‍පොළට නිකුත් කළ බව මහ බැංකු ආරංචි මාර්ග පවසයි.
මේ අනුව ඉකුත් සිකුරාදා ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 170.65 ක් වුවද ඊයේ (25) දිනයේදී ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 170.39 ක් ලෙස රඳවා ගැනීමට සමත්ව තිබුණි.
එසේ වුවද දිගින් දිගටම ඩොලරයේ අගය ඉහළ යාම වළක්වා රුපියල අවප්‍රමාණය වීම පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස දිගින් දිගටම වෙළෙඳ ‍පොළට නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව විදේශ විනිමය සංචිත ප්‍රමාණවත් තරම් නොතිබිම නිසා වෙළෙඳ ‍පොළට ඩොලර් මුදා හැර රුපියල අවප්‍රමාණය කිරීමට උත්සාහ දැරීම ඉතාම තාවකාලික විසඳුමක් බව ආර්ථික විශ්‍ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.
මෙම ප්‍රශ්නයේදී තාවකාලික පැලැස්තර විසඳුම් ලබා නොදී ස්ථිර විසඳුමක් සඳහා යොමුවීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.