සීනිවල සිල්ලර මිල වැඩිකිරීමට අවසර නැහැ..

සීනිවල සිල්ලර මිල වැඩිකිරීමට අවසර නැහැ..

සීනි සඳහා පනවා ඇති නව බදු හේතුවෙන් සීනිවල සිල්ලර මිල වැඩිකිරීමට කිසිදු අවසරයක් නොදෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.
ලෝක වෙළෙඳපොළේ අතිරික්ත සීනි සැපයුමක් හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර සීනි මිල බෙහෙවින් අඩුවී ඇති බවත් සදහන් කරයි.
ඉන්දියාව, තායිලන්තය, බ්‍රසීලය වැනි සීනි නිෂ්පාදිත රටවල මහා අස්වැන්න හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන සීනිවල මෙතෙක් පැවැති ආනයනික පිරිවැය 1 kg ක් සඳහා රුපියල් 75 සිට රුපියල් 55 ට වඩා අඩුවී ඇත.
මේ හේතුවෙන් දේශීය සීනි නිෂ්පාදකයන්ට සිදුවන අවාසිය වැළැක්වීමට ඒ සදහා පනවා තිබූ රුපියල් 31 ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉවත් කරමින් ආනයනය කරනු ලබන සීනි සාමාන්‍ය බදු ව්‍යුහය යටතට පත්කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
ඒ අනුව, පෙරේදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පනවා ඇති නව බදු ව්‍යුහය යටතේ තීරු බදු, වරාය ගාස්තු හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද ආදිය වශයෙන් ආනයනික සීනි 1 kg කට රුපියල් 42 ක පමණ බද්දක් අයකරනු ලැබේ.
සීනි ආනයනකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන් සීනිවල සිල්ලර මිල වැඩිකරන්නේ නම් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනත යටතේ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය කටයුතු කර බවත් සදහන් කරයි.