අනුරාධපුරයේ ජලයට අජිනොමොටෝ සහ ඩිස්‌ප්‍රීන් එකතු කරලා..

අනුරාධපුරයේ ජලයට අජිනොමොටෝ සහ ඩිස්‌ප්‍රීන් එකතු කරලා..

අනුරාධපුර නගරය සහ ඒ තදාසන්න ප්‍රදේශවල පානීය ජලය අලෙවි කරන පුද්ගලයන් විසින් එම ජලයට අජිනොමොටෝ නමැති රසකාරකය සහ ඩිස්‌ප්‍රීන් ඖෂධ පෙති මුසුකර අලෙවි කරන බව වාර්තා වෙයි.
පිරිපහදු කළ ජලය අලෙවිය නගර සභාව මගින් නියාමනය කිරීම සඳහා එම පානීය ජලය බෙදාහරින ආයතන හිමිකරුවන් සහ ජංගම රථ මගින් ජලය අලෙවි කරන ව්‍යාපාරිකයන් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට කැඳවා නගරාධිපති එච්.පී.සෝමදාස මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනෙක් විසින් ඔවුන්ගේ අදහස්‌ ලබා ගැනීම සඳහා සිදුකළ සාකච්ඡාවකදී මෙය හෙළිවී ඇත.
ඇතැම් කූට ව්‍යාපාරිකයන් පිරිපහදු නොකළ ළිං සහ වැව් ජලය ටැංකිවලට පුරවා ඊට අජිනමොටෝ නමැති රසකාරකය සහ ඩිස්‌ප්‍රීන් ඖෂධ පෙති මිශ්‍රකොට අලෙවි කරන බවට එම ව්‍යාපාරිකයන් නගරාධිපතිවරයාට පැමිණිලි කර තිබේ.
ඒ නිසා ඇතැම් පුද්ගලයන් ජංගම රථවලින් නිවෙස්‌ අසලටම ගෙන ගොස්‌ ලීටරයක්‌ රුපියල් 02 කට හෝ 03 කට අලෙවි කරන පානීය ජලය මිලදී ගන්න ජනතාවව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලෙස අදාළ ව්‍යාපාරික පිරිස නිළධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.