2020 ජනපතිවරණයෙන් පොදුජන පෙරමුණ ජයගන්නා බවට අනාවැකියක්..

2020 ජනපතිවරණයෙන් පොදුජන පෙරමුණ ජයගන්නා බවට අනාවැකියක්..

 

“ඉකොනමිස්ට් ඉන්ටෙලිජන්ස් යුනිට්“ නමැති උපදේශන සහ ජනමත සමීක්‍ෂණ සේවා ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සම්බන්ධයෙන් අනාවැකියක් පළකර ඇත.
ඒ වසර 2020 දී පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයගන්නා බව සඳහන් කරමින්.
වත්මන් යහපාලන රජය 2020 දක්වා පවතිනු ඇති නමුත්, පාලනයේ බහුතර බලය ගිලිහී යාම නිසා, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට බාධා පැමිණෙනු ඇති බව ද එහි සඳහන්ව ඇත.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ සහය ලැබෙන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 2020 ජනාධිපතිවරණය දිනාගෙන රජයක් පිහිටවනු ඇති බවද එම ආයතනය සඳහන් කර ඇති අතර, එම පක්‍ෂය 2018 දී පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම ජය ගැනීමෙන් ඒ බව සනාථ වන බව ද එහිදී සඳහන් වෙයි.
2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සිදුවූ දරුණු කඩාවැටීම මෙහිදී සලකා නොතිබීම ද විශේෂත්වයක්.

Image-2018-09-17.jpgeconomic