දැඩි ඉල්ලුම නිසා ඉන්දු පාකිස්ථාන ප්‍රවේශපත් 04 ගුණයකින් ඉහළට..

දැඩි ඉල්ලුම නිසා ඉන්දු පාකිස්ථාන ප්‍රවේශපත් 04 ගුණයකින් ඉහළට..

14 වැනි ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර අනිද්දා (19) ඩුබායිහිදී පැවැත්වෙන තරගයේ ප්‍රවේශපත්වලට දැඩි ඉල්ලුමක් ඇතිවී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.
මේ හේතුවෙන් තරගයේ සාමාන්‍ය මිලට වඩා සිවු ගුණයකින් පමණ වැඩි මිලට ප්‍රවේශපත් අලෙවි වන බව ද වාර්තා වේ.
එම තරගයේ ‘ප්ලැටිනම් ප්‍රවේශපතක සාමාන්‍ය මිල ඩිරාම් 750 ක් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 33,750 ක් පමණ වන අතර, මේ වනවිට එම ප්‍රවේශපතක් ඩිරාම් 2000 කට හෙවත් රුපියල් 90,000 කට අන්තර්ජාලයේ අලෙවි වී ඇත.
එම තරගයේ ප්‍රභූ පංතියේ ප්‍රවේශපතක් ඩිරාම් 6000 ක් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 270,000 ක් පමණ වන අතර ඉහළ පංතියේ ප්‍රේක්‍ෂකාගාරයක ප්‍රවේශපතක සාමාන්‍ය මිල ඩිරාම් 5000 ක් හෙවත් රුපියල් 225,000ක් පමණ වේ.
එම තරගයේ අඩු මිල ප්‍රවේශපතක් ඩිරාම් 150 ක් හෙවත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 6750 ක මුදලකට අලෙවි වී ඇත.
ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර පසුගිය සෙනසුරාදා පැවැති තරගයේ අඩුම ප්‍රවේශපතක් ඩිරාම් 35ක් හෙවත් රුපියල් 1575 ක් පමණක් වූ අතර එම තරගයේ ප්‍රභූ පංතියේ ප්‍රවේශපතක සාමාන්‍ය මිල ඩිරාම් 2000ක් හෙවත් රුපියල් 90,000ක් විය.