පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ලබන වසරේ දී නිමවෙයි..

පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ලබන වසරේ දී නිමවෙයි..

කොළඹ නගරයේ ඉදිවන පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතිය 2019 වසරේ මැද භාගය පමණ වන විට නිම කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව CHEC පෝර්ට් සිටි කලම්බු (පුද්) සමාගමේ ප්‍රධාන විකුණුම් හා අලෙවි නිලධාරී Liang Thow Ming පවසා සිටියි.
ඔහු මේ බව සදහන් කළේ ඊයේ (16) කොළඹ දී ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව 2018 ට සහභාගී වෙමින්.
මෙහිදී ඔහු සදහන්කර සිටියේ ව්‍යාපෘතියේ ගොඩ කිරීම් 90% ක් හා දියකඩනය 70% ක් දක්වා මේ වන විට වැඩ නිම කර ඇති බවයි.
“මේ වන විට එහි ගස් කිහිපයක් වැඩී තිබෙනවා ඔබට දැකිය හැකියි. මේ වන විට එහි ගස් සිටුවීමේ පර්යේෂණ ක්‍රියාදාමයක අපි නිරත වෙලා ඉන්නවා“, යැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.