ලොකු ලූනු මිල පහත වැටීමෙන් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයකට..

ලොකු ලූනු මිල පහත වැටීමෙන් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයකට..

මෙවර වගා කෙරුණු ඉතා සීමිත දේශීය ලොකු ලූනු වල අස්වැන්න නෙළීම දිනවල ආරම්භ කර තිබේ.
දේශීය ලොකු ලූනු අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කිරීමත් සමඟ වෙළඳපොලේ දේශීය ලොකු ලූනු ගැනුම් මිල පහත වැටීම නිසා මෙවර දේශීය ලොකු ලූනු ගොවියා අපහසුතාවයකට පත්විය හැකි බව ගොවීන් සදහන් කරයි.
දඹුල්ල , සිගිරිය , වෑවල වැව, ගලේවෙල , ආදී ප්‍රදේශවල ලොකු ලූනු අස්වැන්න මේ දිනවල නෙලමින් පවතින අතර දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කිලෝවක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 55 සිට 70 දක්වා වූ මිලකටයි.
දේශීය ලොකුලූණු ගොවීන් කියා සිටියේ විශාල පිරිවැයක් ලොකුලූනු වගාව සඳහා යෙදු බවත් එහෙත් අති සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක පවතින බවය.
වර්ෂාව ලැබීම ප්‍රමාද වීම සහ මහවැලි ජලාශවල ජලය නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද කිරීම හේතුවෙන් මෙවරද දේශීය ලොකු ලූනු වගාවන් ප්‍රමාද වූ බවත් ගොවීන් පෙන්වා දෙති.
ඒ හේතුවෙන් අස්වැන්න නෙළන සමය එද්දි වර්ෂාව ලැබීමත් සමඟ දේශීය ලොකු ලූනු අස්වැන්නට බාධා එල්ල වෙන බවත් ඒවා කුණුවී විනාශ වී යන බවත් ගොවීහු පෙන්වා දෙති.
එමනිසා බොහෝ ගොවීන් ලොකුළුණු වගාවෙන් ඉවත්ව වෙනත් වගාවන් කරන්නට පෙළඹී සිටිති.