වසරේ ගතවූ කාලය තුළ දුම්රියේ ගැටීමෙන් 370 ක් මරුට..

වසරේ ගතවූ කාලය තුළ දුම්රියේ ගැටීමෙන් 370 ක් මරුට..

2018 වසරේ ජනවාරි 01 වැනිදා සිට ඊයේ (10) දක්වා කාලය තුළදී දුම්රියේ ගැටීම නිසා පුද්ගලයන් 370 ක් මියගොස් ඇත.
මෙම අනතුරුවලට ප්‍රධානම හේතුව වී තිබෙන්නේ දුම්රිය හරස් මාර්ගවලින් නොසැලකිලිමත් ලෙස රථවාහන ධාවනය කිරීම බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
2017 වසර තුළදී දුම්රියේ ගැටීම නිසා පුද්ගලයන් 517 ක ප්‍රමාණයක් මියගොස් ඇත.
පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම කාලය තුළදී දුම්රිය අනතුරු නිසා මියයන ප්‍රමාණයේ අඩුවීමක් දක්නට තිබුණද ජනතාවගේ නොසැලකිල්ල නිසා මරණයට පත්වීම් සිදුවන බවද දුම්රිය ආරක්ෂක හමුදාවේ අධිකාරී අනුර ප්‍රේමරත්න මහතා සදහන් කළේය.