පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ ජාතික වැඩසටහන අදින් ඇරඹෙයි..

පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ ජාතික වැඩසටහන අදින් ඇරඹෙයි..

පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ ජාතික වැඩසටහන අද (10) ආරම්භ වීමට නියමිතය.
ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොටදීයි.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ දිවයින පුරා කුඹුරු අක්කර 140,000ක් පමණ මේ වන විට පුරන්ව ඇති බවයි.