ශ්‍රී ලාංකික අයි එස් සටන්කරුවකු ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මීය යයි.

ශ්‍රී ලාංකික අයි එස් සටන්කරුවකු ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මීය යයි.

අයි එස් සටන්කරුවකු බවට සැළකෙන සිරියා රජයට එරෙහිව අයි එස් සටන්කරුවන් ගෙන ගිය සටනකදී ගුවන් ප්‍රහාරයකින් දින කිහිපයකට පෙර මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තාවෙයි.

කරාටේ කළු පටි ලැබූ ගලේවෙල ශ්‍රීලාංකිකයකු වන මොහු මෙලෙස සිරියාවේදී ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මිය ගිය බව ඔහුගේ මස්සිනා පවසයි.

ෆේස්බුක් සමාජ වෙබ් අඩවිවල එම සිද්ධිය වාර්තා කරන එම පුද්ගලයාගේ මස්සිනාගේ නම හෙළි කර නොමැත. එහෙත් මිය ගිය පුද්ගලයාගේ නම සඳහන් කර තිබේ.

අයි එස් සංවිධානයේ අබු ෂුරේහ් සයිලානි යනුවෙන් මිය ගිය අයි එස් සාමාජිකයා හඳුන්වා දී තිබෙන අතර ඔහුගේ වයස අවුරුදු 37ක් බවත් ඔහු දරුවන් හය දෙනකුගේ පියකු බවත් බිරිය හත් වැනි දරුවා ලැබීමට ආසන්න බවත් සිය මස්සිනා පවසා තිබේ.