දුම්රියේ යන අයට ඇමති නිමල්ගෙන් සුභ පණිවිඩයක්…

දුම්රියේ යන අයට ඇමති නිමල්ගෙන් සුභ පණිවිඩයක්…

දුම්රිය මගීන්ට දෛනිකව සිදු කර ගත යුතුව තිබෙන බැංකු කටයුතු පහසු කිරීමේ අරමුණ ඇතුව ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 100ක මහජන බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍ර 300ක් සවි කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කළ බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

මහජන බැංකුව මගින් එම ටෙලර් යන්ත්‍ර සවි කිරීම පිළිබඳව ඊයේ (27) දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමින් හෙතෙම මේ බව සදහන් කලේය.

දෛනිකව ලක්ෂ 03 ට ආසන්න මගීන් පිරිසක් දුම්රිය භාවිතා කරමින් තමන්ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගන්නා බවත් විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සේවයේ සහ විවිධ පෞද්ගලික ආයතනවලට දෛනිකව රැකියා සඳහා ගමන්ගන්නා විශාල සංඛාවකට මෙම ටෙලර් යන්ත්‍ර සවි කිරීම තුළින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය මුදල් තැම්පත් කිරීම් සහ ලබා ගැනීම් දුම්රිය ස්ථානවලින්ම කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී බී.ඒ.පී.ආරියරත්න, මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී සහ සාමාන්‍යාධීකාරී එන්. වසන්ත කුමාර් යන මහත්වරුන් ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ සහ මහජන බැංකුවේ නිළධාරීන් පිරිසක්ද සහභාගි වුහ.

ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානවල ටෙලර් මැෂින් සවිකරන්න යයි

CATEGORIES