පිරිසකට නාමයෝජනා නොලැබෙන බව ශ්‍රීලනිප ලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ප්‍රකාශ කරයි.

පිරිසකට නාමයෝජනා නොලැබෙන බව ශ්‍රීලනිප ලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ප්‍රකාශ කරයි.

 

ශ්‍රීලනිප ලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පැවසූයේ සමහරුනට නාමයෝජනා නොලැබෙන බවයි.අද (8) ශ්‍රීලනිප මූලස්ථානයේ පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී ඔහු මෙලෙස ප්‍රකාශ කළේය. එහෙත් ඔහු එවැනි අය කවුදැයි කීවේ නැත.

මහින්ද හා මෛත්‍රී එකම ඡන්ද වේදිකාවකට එනු ඇත්දැයි විමසූ විට සන්ධාන ලේකම්වරයා කීවේ එසේ විය යුතු බවයි. මාධ්‍යවේදීන්ගේ බොහෝ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නේ ප්‍රේමජයන්ත මහතායි. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා ඉඳහිට ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන්නේය.

සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතාගේ පිළිතුරුවල හරයවූයේ මහින්ද හා මෛත්‍රී අතර කිසිම ප්‍රශ්නයක්, ගැටුමක්, අර්බුදයක් නැති බවයි.