කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලානය ජයගනිමීන් අමෙරිකාවෙන් වාර්තාවක්.

කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලානය ජයගනිමීන් අමෙරිකාවෙන් වාර්තාවක්.

අවස්ථා තුනකදී කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලානය දිනූ ලොව පළමු කණ්ඩායම ලෙස අමෙරිකාව වාර්තා අතරට එක් විය.

ඔවුන එලෙස වාර්තා අතරට එක් වූයේ, මෙවර ලෝක කුසලාන කාන්තා පාපන්දු අවසන් තරගයේදී ජපානය පරාජයට පත් කරමිනි.

ලෝක කුසලාන කාන්තා පා පන්දු තරගාවලියේ අවසන් තරගය කැනඩාවේ වැන්කුවර්හිදී මෙරට වේලාවෙන් අද උදෑසන පැවැත් විය.

තරගය ආරම්භ වී මිනිත්තු තුනකට පසුව අමෙරිකානු මැද පෙළ ක්‍රීඩිකා කාර්ලා ලොයිඩ් තරගයේ ගෝල රැස් කිරීම ආරම්භ කළා ය.

ඇය තරගයේ 5 වන මිනිත්තුවේදී සිය දෙවැනි ගෝලය ද රැස් කළා ය.

තරගයේ 14 වැනි මිනිත්තුවේදී අමෙරිකාව වෙනුවෙන් තෙවන ගෝලය වාර්තා කළේ, මැද පෙළ ක්‍රීඩිකා ටොබින් හීත් ය.

16 වන මිනිත්තුවේදී නැවතත් ක්‍රියාත්මක වූ කාර්ලා ලොයිඩ්, සිය තුන් වන ගෝලය ද වාර්තා කළා ය.

තරගයේ 27 වන මිනිත්තුවේදී ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩිකා යුකී ඔගීමි ජපානය වෙනුවෙන් පළමු ගෝලය රැස් කළා ය.

පළමු අර්ධය අවසන් වුණේ, ගෝල 4ට 1ක් ලෙස අමෙරිකාව ඉදිරියෙන් සිටිමිනි.

දෙවැනි අර්ධයේ පළමු මිනිත්තු 10 තුළ දෙපිල ම ගෝලය බැගින් වාර්තා කළා ය.

ඒ අනුව තරගය අවසන් වුණේ, ගෝල 5ට 2ක් ලෙස අමෙරිකාවට ජය හිමිකර දෙමිනි.

කාන්තා ලෝක කුසලාන පා පන්දු අවසන් තරගයකදී වාර්තා වූ වැඩි ම ගෝල සංඛ්‍යාව සඳහා වන වාර්තාව ද මෙම කණ්ඩායම් 2ක සතු විය.

1991 සහ 1999 වසර දෙකේදී ද අමෙරිකාව, කාන්තා පා පන්දු ලෝක කුසලානය දිනා ගත්තේ ය.