ලිංගාශ්‍රිත රෝග හදුනාගන්න ස්මාර්ට් උපත් පාලන කොපුවක් නිපදවයි.

ලිංගාශ්‍රිත රෝග හදුනාගන්න ස්මාර්ට් උපත් පාලන කොපුවක් නිපදවයි.

මිනිසුන් අතර දැනුවත් කිරීම් ඉහල මට්ටමින් සිදු වුවත් මේ වන විට ලිංගාශ්‍රිත සමාජ රෝග පැතිර යාමේ අඩුවක් නම් වෙලා නැහැ. ලෝකයේ හැම තැනකම වගේම ලංකාවෙත් විවිධ සමාජ රෝග පැතිර යමින් පවතිනවා.

ඉල්ෆර්ඩ් හි පැවැත්වුණු යොවුන් නව නිර්මාණ පිලිබඳ සමුළුවකදී මේ සඳහා කදිම විසඳුමක් ඉදිරිපත් වුණා.

මේ Smart Condom එකක් ගැන කතාවක්. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සඳහා වග කියන බැක්ටීරියාවක් හෝ වෛරසයක් හඳුනා ගත පසු මෙහි වර්ණය වෙනස් වීමයි.

අදාළ රෝගයට අදාල වර්ණයෙන් කොන්ඩමය දිලිසෙන්නට පටන් ගන්නවා.

ක්ලැමිඩියා ආසාදනයට වගකියන බැක්ටීරියාවන් හමුවේ කොළ පැහැයෙනුත් හර්පිස් සඳහා කහ පැහැයෙනුත් ලිංගික ඉන්නන් ඇති කරන මානව පැපිලෝමා වෛරසය හමුවේ දම් වර්ණයෙනුත් සිපිලිස් සඳහා නිල් පැහැයෙනුත් වර්ණ වෙනස් වන ආකාරයට මේ Smart Condom එක නිර්මාණය කර හඳුන්වා දෙන්නට ඔවුන් සමත් වුණා.

මෙහි තවත් වැඩි දියුණු කිරීම් සමග වෙළඳ පොලට නිකුත් කරන්නට හැකි වේ යයි ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. කෙසේ නමුත් ඉහල යන සමාජ රෝග අවදානමට මේ අලුත් නිර්මාණය හොඳ විසඳුමක් බවට නම් සැකයක් නැහැ.