නිරුවත් සහකාරියක සොයා දෙනු ලැබේ  (PHOTOS)

නිරුවත් සහකාරියක සොයා දෙනු ලැබේ (PHOTOS)

Naked and Afraid, ඩිස්කවරි නාලිකාව විසින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන රූපවාහිනී රියැලිටි වැඩසටහනක්. 2013 වසරේ ආරම්භ වූ මෙම වැඩසටහනේ 4 වන අදියර මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වනවා. මෙම වැඩසටහන සුවිශේෂී එකක් වන්නේ, එයටම ආවේණික වූ විශේෂ ආකෘතිය නිසා.
මෙම වැඩසටහනට ඕනෑම අයෙකුට ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් විය හැකි අතර එහි දී ගැහැණු සහ පිරිමි වශයෙන් ඉදිරිපත් වන්නන් දෙදෙනෙකු තෝරාගනී. සිදුකල යුත්තේ දූපතක්, වනාන්තරයක් වැනි ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියක් තුළ කිසිදු බාහිර දෙයක ආධාරයෙන් තොරව දින 21ක් ජීවත් වීමයි. වඩාත් විශේෂ කාරණාව වන්නේ සහභාගිවන දෙදෙනාම මෙම දින 21 නිර්වස්ත්‍රව සිටිය යුතු වීම යි.
නිරාවරණය වූ ඔවුන්ගේ සිරුරුවලට මැසි මදුරු උවදුරු, අධික හිරු රශ්මිය හා ශීතල වැනි බාහිර බලපෑම්වලට ද මුහුණ දීමට සිදු වනවා. එමෙන්ම දෙදෙනා අතර සහයෝගයෙන් ආහාර සොයාගෙන ස්වභාවික පරිසරය තුල ජීවත් වන්නට සිදු වනවා.
පහතින් ඇත්තේ එම වැඩසටහනේ ඡායාරූප කිහිපයක්