ලංකාවේ ආරක්ෂාවෙන් ඉහළම බෙන්ස් එක කා ලගද?

ලංකාවේ ආරක්ෂාවෙන් ඉහළම බෙන්ස් එක කා ලගද?

 

ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන ආරක්ෂාවෙන් ඉහළම බෙන්ස් රථය භාවිත කරන්නේ හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවැසීය.

තවද තමාට හා ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා භාවිත කරන වාහන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා භාවිත කරන රථ තරම් ආරක්ෂාකාරී නොවන බවද ඔහු පැවැසීය.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාවට පොලිස් අධිකාරීවරුන් 03 ද ඇතුළත් 105 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් යොදවා ඇති බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

එමෙන්ම නිලධාරීන් 14ක් සහිත සන්නද්ධ හමුදා නිලධාරීන් 104 දෙනෙකුද ,ඔහුගේ ආරක්ෂාවට බෙන්ස් රථයක්, බී එම් ඩබ්ලිව් රථයක්ද ලබාදී තිබෙන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම ඔහුගේ භාවිතයට ආරක්ෂිත ඩිෆෙන්ඩර් රථයක් රථයක්, ඩබල් කැබ් රථයක්, ලෑන්ඩ් කෘෂර් රථයක් මෙන්ම මෝටර් රථයක්, ඩිෆෙන්ඩර් රථ 03ක්, ලෑන්ඩ් කෘෂර් ජීප්03ක්, ඩබල් කැබ් 03 ට්‍රක් රථ 04, සහ මෝටර් රථ 03 ලබාදී තිබෙන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

හිටපු ජනපතිවරයා ආරක්ෂාකළ යුතු බවද ඒ පිළිබඳව කිසිදු විවාදයක් නොමැති බවද මැතිවරණ කාලයේදී අවශ්‍යනම් තවදුරටත් ආරක්ෂාව ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.