අංක එකේ යූ.එන්.පී. කාරයා කැසිනෝ බිමට…

අංක එකේ යූ.එන්.පී. කාරයා කැසිනෝ බිමට…

 

කොළඹ නගරාධිපති කැසිනෝ ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන බව සඳහන් කරමින් ඡායාරූප කිහිපයක් ෆේස්බුක් සමාජ වෙබ් අඩවියට යම් කිසි පිරිසක් විසින් එක්කරනු ලැබ තිබෙනවා.

කැසිනෝ ශාලාවක නගරාධිපතිවරයා වැනි පුද්ගලයෙක් ඡායාරූපයේ සිටින අතර ඒ ඔහු ද යන්න ස්ථිරව සඳහන් වී නොමැති අතර එහි “මෙන්න Colombo 1 UNP කාරයා කැසිනෝ ගහනවෝ. කැසිනෝ වලට එරෙහිව යහපාලනයට ඡන්දය දුන් ටොයි පැටවුගේ මුහුණ බලන්න ආසයි බන්” යනුවෙන් සටහනක් ද ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

කොළඹ අංක එකේ යූ.එන්.පී. කාරයා ලෙස පසුගිය මැතිවරණයක දී ඡන්ද ව්‍යාපාරය ගෙන යන ලද්දේ කොළඹ නගරාධිපති ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මහතායි.

rfb.nethfm.com 01rfb.nethfm.com 02rfb.nethfm.com 03