අඟහරු රෝවර් යානයෙන් විශ්මය ජනක ඡායාරූප….

අඟහරු රෝවර් යානයෙන් විශ්මය ජනක ඡායාරූප….

අඟහරු ග්‍රහයා වෙතට යවන ලද රෝවර් යානයෙන් විශ්මය ජනක ඡායාරූප කිහිපයක්‌ පෘතුවිය වෙත එවා තිබෙනවා. එහි සටහන්ව ඇත්තේ අඟහරු මත ඇති පිරමීඩාකාර වස්තුවකි.
පිරමීඩ වනාහි පෘතුවි වාසීන් වන අපට විශ්මිත නිර්මාණයකි. ක්‍රිස්තු පූර්ව 26 වැනි සියවසේදී නිර්මාණය කර ඇතැයි සැලකෙන මිසර පිරමීඩ පිළිබඳවද නොයෙක් මතිමතාන්තර තිබේ. එම නිර්මාණයන්ට පිටසක්වල සබඳතාවයකි ඇතැයි යන්නද එවැනි එක් මතයකි. තවත් මතයක් වන්නේ වසර ගණනකට පෙර පෘතුවි වාසීන් අඟහරු වෙත ගොස්‌ ජනපද පිහිටු වූ බවයි.

ඒ කෙසේ වෙතත් පෘතුවි වාසීන්ට පුදුමයක් වන (පිරමීඩ ලොව පුදුම හතේන් එකකි) පිරමීඩයට සමාන වස්තුවක් ජීවයක් පවතින්නට හැකියාවක් ඇතැයි සැක පලවන අඟහරුමත දක්නට ලැබීමද පුදුමයකි.

0105