රන්ජන් සමලිංගිකද? O /L පාස්ද ?

රන්ජන් සමලිංගිකද? O /L පාස්ද ?

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා තවමත් අවිවාහක චරිතයක්.ඔහු කසාදය ගැන කතා කරන චරිතයකුත් නොවෙයි.

මේ අතරේ රන්ජන් සමලිංගිකද යන ප්‍රශ්නය ඇතැමුන් හොරෙන්ම කතාබහට ලක් කරන හැටි අපි අහලා තියෙනවා.

රන්ජන් රාමනායක සමලිංගික ද කියන ප්‍රශ්නය පසුගියදා ඔහුගෙන්ම අහන්න සංදේශය වැඩසටහන මෙහයපු මාධ්‍යවේදියාට අවස්ථාව ලැබුනා එකත් රසිකයෙකු අහපු ප්‍රශ්නයක් නිසාවෙනුයි.එමෙන්ම රන්ජන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්ද මෙහිදී ප්‍රශ්නගත කෙරුනා.
රන්ජන් ඒ ප්‍රශ්න වලට ලබා දෙන පිළිතුරු මොනවාද බලමු.

[youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=uyRVPFr9bTg width=”560″ height=”315″]