තුන්වැනි ලිංගිකත්වය පිළිගන්න – මැලේසියාවට බලපෑම්

තුන්වැනි ලිංගිකත්වය පිළිගන්න – මැලේසියාවට බලපෑම්

පුරුෂයන්ට ස්ත්‍රී ඇඳුම් පැළඳුම්වලින් සැරසී සිටීම තහනම් කරමින් මැලේසියාවේ ක්‍රියාත්මක වන නීතිය අවලංගු කරන මෙන් හියුමන් රයිට්ස් වොච් මානව හිමිකම් සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙම ඉල්ලීම කර ඇත්තේ ස්ත්‍රී ඇඳුමින් සැරසී සිටි පුරුෂයන් දෙදෙනෙකු සිර ගත කිරීමට මැලේසියානු බලධාරීන් පියවර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.

එම සිද්ධිය වාර්තා වුනේ මැලේසියාවේ වයඹ දිග ප්‍රදේශයේ කෙලන්තාන් ප්‍රාන්තයෙන්.

ආගමික පොලිසිය

මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන් කියා සිටින්නේ මුස්ලිම් ශාරියා ආගමික අධිකරණය මගින් පනවා ඇති මෙම තහනම නිසා, තම රිසි පරිදි ලිංගිකත්වය තෝරා ගත් පිරිස (transgender) නොසැලකීමට භාජනය වන අතර ඔවුනට එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩත්වය දියත් වන බවයි.

ස්ත්‍රීන් ලෙස ජීවත් වීම තෝරා ගත් පිරිමින්ට මැලේසියානු බලධාරීන්ගෙන් වෙනස්කම් සිදු වන බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් මානව හිමිකම් සංවිධානය මීට පෙර ද පෙන්වා දී තිබුණි.

මැලේසියාවේ ආගමික පොලිසිය මෙවැනි පුද්ගලයන්ට ශාරීරික මෙන්ම ලිංගික වශයෙන් අඩන්තේට්ටම් කරන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මුස්ලිම් පිරිමින්ට ස්ත්‍රී ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් සැරසී සිටීම මැලේසියාවේ බොහෝ පලාත්වල නීතියෙන් තහනම් කර ඇති නමුත් එම නීතිය විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කර නැත.