මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නායකත්වය අතහැරීමට සුදානමීන්.

මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි නායකත්වය අතහැරීමට සුදානමීන්.

 

දෝනිගේ නායකත්වය දැඩි විවේචනයට ලක්වන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හමුවේ ඉන්දියාව පළමු එක්දින තරඟය පරාජය වීමත් සමඟය.

මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි සිය නායකත්වයට වගකීමෙන් ඉටුකළ බවත් එයට ඔහු කෑදර නොමැති බවත් ඔහු ගැන විවේචනය කරන විවේචකයින්ට පෙරලා පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි පවසන්නේ ඉන්දියාවේ වාසනාව වෙනස් වීම සහතික නම්, ඔහු ගේ නායකත්වය අත්හැරීමට ආදරය කරන ( සුදානම් බව ) බවයි.

වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් දෝනි පවසන්නේ නායකත්වයෙන් ඉවත් වී සාමාන්‍ය ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහු ප්‍රිය කරන බවයි.