පොරොන්දු පරිදිම  නිවේදිකාව ටිකෙන් ටික නිරුවත් වනහැටි. (VIDEO)

පොරොන්දු පරිදිම නිවේදිකාව ටිකෙන් ටික නිරුවත් වනහැටි. (VIDEO)

වෙනිසියුලාව හා කොලොම්බියාව අතර මීට දින කිහිපයකට පෙර පැවති පාපන්දු තරඟයෙන් වෙනිසියුලාව ජයග්‍රහණය කළහොත්, තරඟ ප්‍රතිඵල දැනුම් දෙන අවස්ථාවේදී තමා නිරුවත් වන බව වෙනිසියුලානු රූපවාහිනී නිවේදිකාවක් පවසා සිටියා ය

කෙසේ හෝ වෙනිසියුලාව එම පාපන්දු තරඟයෙන් ගෝල 1-0 ලෙස කොලොම්බියාව පරදවා ජයග්‍රහණය අත් කරගැනීමට සමත් වූ අතර එම නිවේදිකාව තම පොරොන්දුව ඉටු කර සිටි අයුරු පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

[youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=czE4Oqh1UZY width=”560″ height=”315″]