පින්දහම් කරගෙන පන්සල් යන්න.පකිස් පෙට්ටි තියාගෙන රැස්වීම් තියන්න ඕනද? – රාජිත

පින්දහම් කරගෙන පන්සල් යන්න.පකිස් පෙට්ටි තියාගෙන රැස්වීම් තියන්න ඕනද? – රාජිත

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට ආරක්‍ෂාව දිය හැක්කේ පකිස් පෙට්ටි තබාගෙන හන්දි ගානේ රැස්වීම් තියන්නට නොව ගෙදරට වෙලා ඉන්න පමණක් යයි කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමතිවරයා මේ අදහස් පල කලේය.

‘හන්දි ගානෙ ගිහින් පකිස්පෙට්ටි තියාගෙන රැස්වීම් තියන්න ඕනද හිටපු ජනාධිපති…? ගෙදරට වෙලා හිටියාම ඉවරනේ…? හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට ආරක්ෂාව දෙන්නෙ දේශපාලනය කරන්න නොවේ. පිනක් දහමක් කරගන්න පන්සල් යන්න. නෑදෑයකුගෙ ගෙදරක යන්න. ඒ වගේ දේවල් කරගෙන ඉන්නයි. පන්සලේ ගිහින් කතා පවත්වන්න නොවේ. එතකොට තවත් ජනාධිපතිවරයකු නඩත්තු කරනව වගේ වැඩක් නෙ වෙන්නේ. පන්සලේ මහනායක වෙන්න බැරි වුණාම සමහරු හිතනවලු අඩුගානේ ඇබිත්තයාවත් වෙන්න’

[youtube url=   https://www.youtube.com/watch?t=264&v=Jmz6tZS_zTc  width=”560   ” height=”315″]